Daňové priznanie

Fyzická osoba – typ A - od 10,00€

Fyzická osoba – typ B - od 20,00€
České daňové priznanie - od 20,00€
Rakúske daňové priznanie - od 40,00€
Nemecké daňové priznanie - od 50,00€
(prenájom nehnuteľností, podnikanie-paušál)

Fyzická osoba – typ B - od 30,00€
(podnikatelia – daňové priznanie + účtovná závierka)

Právnicka osoba – vrátene všetkých príloh - od 45,00€
(Výkazu ziskov a strát, Súvahy, poznámok, Cashflow)

Daň z motorových vozidiel - 5,00€/vozidlo
Ročné zúčtovanie ZP - 5,00€/zamestnanec


Cenník pre mzdovú agendu

Spracovanie mzdy zamestnanca13 €

Prvotné zadanie zamestnanca (prac. zmluva/dohoda, prihlášky do poisťovní, vyhlásenie na zdanenie príjmov a ďalšie zákonné povinnosti)
10 €

Registrácia/odhlásenie zamestnávateľa (daň zo závislej činnosti – DÚ, SP, ZP)
10 €

Hlásenie o vyúčtovaní dane (ročne)
10 €


Napíšte Nám

Cenník pre jednoduché účtovníctvoÚčtovná položka                                                                                                                                 0,70 €/min. 40 € 
(položka v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok, v knihe záväzkov, príp. v pomocných knihách/položka v daňovej evidencii) / mesiac
Daňové priznanie fyzickej osoby – podnikateľa a účtovná závierka                                           75 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ                               40 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)15 €Súhrnný výkaz k DPH  10 €Cenník pre podvojné účtovníctvo

Vypracovanie základných vnútorných predpisov (interných smerníc)   150€

Účtovná položka (zápis v denníku)
   
   0,50 € 

Daňové priznanie právnickej osoby a účtovná závierka
  150 € – 380 €

Daňové priznanie k DPH vrátane kontrolného výkazu - štandardný platiteľ
  30 €

Daňové priznanie k DPH - neplatiteľ DPH (napr. z prijatej služby)  
  10 €

Súhrnný výkaz k DPH
  10 €

Kontaktujte nás

 
Adresa
 
E-mail
 
Telefón

Cenník ostatných služiebAdministratívne práce                                                                                                    10€/hod.

Cestovný príkaz a vyúčtovanie tuzemskej pracovnej cesty
 2 €

Cestovný príkaz a vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty
3 €

Štatistický výkaz (podľa typu)
                                15 € - 25 €